Sunday, November 13, 2016

Dhurga raaju

Dhurga raaju was the 4th ruler in Kaakatheeya dynasty.
Dhurga raaju was the son of Betharaaju2.
Dhurga raaju's title - 'Chalamarthiganda'.
According to Kaajipet inscription Dhurga raaju donated Bethedhvara temple to  Raameshvara Bandit, a kaalamukheshvaraachaarya.No comments:

Post a Comment